กล้อง DVR หนึ่งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

ทุกวันนี้ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้กล้องติดรถเป็นสิ่งจำเป็นต่อระบบรักษาความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์มากขึ้น วัตถุประสงค์หลักก็คือการใช้เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญ ไม่ว่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือพฤติกรรมผู้ขับขี่ และนอกจากนั้น กล้องติดรถยนต์มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจด้านการขนส่ง ทั้งการขนส่งสินค้าหรือการขนส่งมวลชน ปัจจุบันเทคโนโลยีกล้องติดรถยนต์พัฒนาไปมากและถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน รวมทั้งถูกประยุกต์ใช้ในการรักษาความปลอดภัยหลายรูปแบบตั้งแต่การเฝ้าระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ ใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี ใช้ตรวจสอบการทำงานของคนและเครื่องจักร

เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดปัจจุบันถูกพัฒนาไปมาก ซึ่งการทำงานของกล้องวงจรปิดแบบบันทึกข้อมูลหรือ กล้อง dvr จะบันทึกภาพเคลื่อนไหวและส่งภาพไปยังส่วนแสดงภาพ หรือที่เรียกว่าจอมอนิเตอร์ ซึ่งจะทำงานร่วมกับเครื่องบันทึกภาพวงจรปิด และทำหน้าที่บันทึกภาพวิดีโอในรูปแบบติจิตอลไปยังหน่วยความจำฮาร์ดดิสก์ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ ระบบบันทึกแบบอนาล็อกเข้ากับดิจิตอล  ซึ่งข้อดีของการบันทึกแบบอนาล็อกคือ มีต้นทุนไม่สูงมากนัก เพราะใช้การเดินสายเพื่อส่งสัญญาณข้อมูล จึงอาจทำให้ไม่สามารถรองรับการส่งสัญญาณไกลๆได้ ซึ่งต่างจากกล้องdvrแบบระบบดิจิตอล ที่ทำงานผ่านระบบไร้สายซึ่งมีความปลอดภัยสูง แต่ก็อาจมีต้นทุนที่สูง ซึ่งปัจจุบัน กล้องdvr ถูกใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน เช่น

  • เฝ้าระวังความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ ควรมีบุคคลนั่งตรวจสอบหน้าจอโดยเฉพาะ และควรมีระบบแจ้งเตือนด้วย
  • ตรวจสอบการทำงานของพนักงานหรือใช้ตรวจสอบคุณภาพงาน เช่นใช้บันทึกกระบวนการผลิต จากห้องควบคุมกลาง เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบได้
  • ใช้ดูภาพภายในห้องที่เก็บสิ่งของสำคัญ ใช้ในการดูแลป้องกันความปลอดภัย เช่น ดูผู้มาติดต่อ ดูในจุดเปลี่ยวอันตราย โดยที่ไม่ต้องเดินทางเข้าไปเสี่ยงในจุดนั้น
  • ใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี ใช้จับผิดผู้ต้องสงสัย เพื่อเป็นหลักฐานในและป้องกันการทุจริต เช่น สังเกตพฤติกรรมของพนักงานภายใน
  • ใช้เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น การให้ลูกค้าได้ดูงานกระบวนการผลิตของโรงงาน หรือเช็คปริมาณสินค้าในสต็อก อีกทั้งยังใช้บันทึกข้อมูลการขับขี่รถยนต์เพื่อความปลอดภัยและบันทึกพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถยนต์ในการขนส่งสินค้า กล้องdvr บางรุ่นยังสามารถบันทึกเสียงและใช้ข้อมูลจีพีเอส ซึ่งจะแสดงตำแหน่งที่ยานพาหนะ และแสดงผลการบันทึกเส้นทางของรถได้ด้วย ซึ่งตอบสนองด้านการขนส่งและความปลอดภัยในการขนส่ง ภาพของกล้องวงจรปิดมักจะมีการบันทึกลงในอุปกรณ์ ซึ่งภาพที่บันทึกจากกล้องวงจรปิดนั้น สามารถเก็บได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปีเลยทีเดียว ซึ่งตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนส่งที่ต้องการความปลอดภัยสูงได้เป็นอย่างดี

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กล้องติดรถยนต์เป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธุรกิจหลากหลายประเภทที่ต้องการความปลอดภัย

Leave a Comment

All fields are required. Your email address will not be published.